საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის XIX სესია,2018 წელი, 2 თებერვალი

1. სესიის გახსნა -აკადემიის პრეზიდენტი,პროფესორი რამაზ
ხეცურიანი
2. სიკვდილის ხედვა 21-ე საუკუნეში - აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, პროფესორი ზურაბ ხელაძე, პროფესორი ზვიად ხელაძე
3. 2018 წლის სამუშაო გეგმის განხილვა

დამატების დრო: 2018-02-06


მსგავსი სიახლეები380059, ჩაჩავას ქუჩა 1, ქ.თბილისი, საქართველო.

ტელ : (+995) 577 424-797    ფაქსი : (+99532) 51 67 21

http://www.ccmi.edu.ge    http://www.kheladze.ge

კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი
ინსტიტუტის საქმიანობის უმთავრესი მიმართულებებია: კრიტიკული მედიცინის კადრების მომზადება, გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება, მეცნიერული კვლევა, პრაქტიკული მედიცინა, საგამომცემლო საქმიანობა.