განცხადება...

საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემია აცხადებს კონკურსს აკადემიის წევრების ასარჩევად შემდეგი სპეციალობების მიხედვით:

თეორიული მედიცინის განყოფილება:

1.მორფოლოგია

2.მიკრობიოლოგია

3.პროფილაქტიკური მედიცინა

კლინიკური მედიცინის განყოფილება:

1.თერაპია

2.ქირურგია

3.კრიტიკული მედიცინა

4.მეანობა–გინეკ...

დამატების დრო: 2016-09-14380059, ჩაჩავას ქუჩა 1, ქ.თბილისი, საქართველო.

ტელ : (+995) 577 424-797    ფაქსი : (+99532) 51 67 21

http://www.ccmi.edu.ge    http://www.kheladze.ge

კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი
ინსტიტუტის საქმიანობის უმთავრესი მიმართულებებია: კრიტიკული მედიცინის კადრების მომზადება, გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება, მეცნიერული კვლევა, პრაქტიკული მედიცინა, საგამომცემლო საქმიანობა.