საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადება...

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის განვითარების  დეპარტამენტთან  არსებული მსოფლიოს აკადემიათაშორისო თანამშრომლობის ორგანიზაციის  ნაციონალური წევრი  საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემია საქართველოს თითოეულ  მოქალაქეს მოუწოდებს ქვეყნისთვის ამ მძიმე დღეებში თავი შეიკავოს ყოველგვარი სახის შეკრებებში მონაწილეობ...

დამატების დრო: 2020-04-18

COVID-19...

საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის,
საქართველოს კატასტროფათა და კრიტიკული  მედიცინის ასოცოციაციის,
საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტის 

განცხადება

საქართველოს მედიცინის მეც...

დამატების დრო: 2020-04-09

თბილისის მეათე სამეცნიერო კონფერენცია “კრიტიკულ მდგომარეობათ...

გიწვევთ მონაწილეობა მიიღოთ თბილისის მეათე სამეცნიერო კონფერენციის  “კრიტიკულ მდგომარეობათა და კატასტროფათა მედიცინa”. მუშაობაში.კონფერენცია გაიმართება 2019 წლის 20 დეკემბერს 14.00.სთ. საქართველოს კრიტიკული მედოიცინის ინსტიტუტის სააქტო დარბაზში (თბილისი, ჩაჩავას1).კონფერენციის ორგანიზატორებია საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინს...

დამატების დრო: 2019-12-15

საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის წევრის ვაკანტურ...

საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ვაკანტურ ადგილებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგები შეჯამდა 2019 წლის 5 აპრილს აკადემიის XXI სესიის მიმდინარეობის დროს.ფარული კენჭისყრის მეშვეობით აკადემიის წევრებად არჩეული იქნენ მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,პროფესორი ირინე კვაჭაძე (თეორიული მედიცინის განყოფილება,) და მედიცინის მეცნი...

დამატების დრო: 2019-04-17

განცხადება...

საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემია აცხადებს კონკურსს აკადემიის  წევრის ორ ვაკანტურ ადგილზე თეორიული და კლინიკური მედიცინის განყოფილებებში. კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორებს ან მათთან გათანაბრებულ პირებს,რომლებმაც შექმნეს საერთაშორისო აღიარების მქონე ახალი სამეცნიერო მიმართულება ...

დამატების დრო: 2019-01-14

საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის XIX სესია,2018 წელი, 2 ...

1. სესიის გახსნა -აკადემიის პრეზიდენტი,პროფესორი რამაზ
ხეცურიანი
2. სიკვდილის ხედვა 21-ე საუკუნეში - აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, პროფესორი ზურაბ ხელაძე, პროფესორი ზვიად ხელაძე
3. 2018 წლის სამუშაო გეგმის განხილვა

...

დამატების დრო: 2018-02-06380059, ჩაჩავას ქუჩა 1, ქ.თბილისი, საქართველო.

ტელ : (+995) 577 424-797    ფაქსი : (+99532) 51 67 21

http://www.ccmi.edu.ge    http://www.kheladze.ge

კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი
ინსტიტუტის საქმიანობის უმთავრესი მიმართულებებია: კრიტიკული მედიცინის კადრების მომზადება, გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება, მეცნიერული კვლევა, პრაქტიკული მედიცინა, საგამომცემლო საქმიანობა.