დამატების დრო: 2019-01-14

განცხადება...

საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემია აცხადებს კონკურსს აკადემიის  წევრის ორ ვაკანტურ ადგილზე თეორიული და კლინიკური მედიცინის განყოფილებებში. კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორებს ან მათთან გათანაბრებულ პირებს,რომლებმაც შექმნეს საერთაშორისო აღიარების მქონე ახალი სამეცნიერო მიმართულება ...

დამატების დრო: 2019-01-14

სიკვდილის ხედვა 21-ე საუკუნეში - აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, პროფე...

შრომათა ეს ციკლი დაწყებული იყო გასული საუკუნის  ოთხმოციან წლებში და ყოფილი სბჭოთა კავშირის მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ მიჩნეული იყო პრიორიტეტულ სამეცნიერო მიმართულებად ფუნდამენტური მედიცინის დარგში,ხოლო იმავე საბჭოთა კავშირის აღმოჩენათა და გამოგონებათა სახელმწიფო კომიტეტის მიერ მისი ცალკეული ფრაგმენტები აღიარებუ...

დამატების დრო: 2018-02-07

თბილისის მეათე საერთაშორისო სიმპოზიუმი ,,ახალი ნაბიჯები კრიტიკ...

გიწვევთ მონაწილეობა მიიღოთ თბილისის მეცხრე საერთაშორისო სიმპოზიუმის ,,ახალი ნაბიჯები კრიტიკულ მედიცინაში" მუშაობაში. სიმპოზიუმი შედგება 2018 წლის 20-22 სექტემბერს და სიმპოზიუმის ყველა მონაწილე გათავისუფლებულია სარეგისტრაციო გადასახადისაგან. სიმპოზიუმის მუშაობაში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ გამოაგზავნოთ სამეცნიერო ნაშრომი, რ...

დამატების დრო: 2018-02-07

საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის XIX სესია,2018 წელი, 2 ...

1. სესიის გახსნა -აკადემიის პრეზიდენტი,პროფესორი რამაზ
ხეცურიანი
2. სიკვდილის ხედვა 21-ე საუკუნეში - აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, პროფესორი ზურაბ ხელაძე, პროფესორი ზვიად ხელაძე
3. 2018 წლის სამუშაო გეგმის განხილვა

...

დამატების დრო: 2018-02-06

აკადემიკოსი ფრიდონ თოდუა ...

აკადემიკოსი ფრიდონ თოდუა 
საქართველოს სამედიცინო საზოგადოებამ დიდი და აუნაზღაურებელი დანაკლისი განიცადა. გარდაიცვალა აკადემიკოსი ფრიდონ თოდუა-საერთაშორისო აღიარების მქონე ქართველი ექიმი,მეცნიერი, მასწავლებელი და საზოგადო მოღვაწე..ის წლების განმავლობაში იყო საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი.ამასთან სიცოცხლის ბოლო დღემ...

დამატების დრო: 2017-10-13380059, ჩაჩავას ქუჩა 1, ქ.თბილისი, საქართველო.

ტელ : (+995) 577 424-797    ფაქსი : (+99532) 51 67 21

http://www.ccmi.edu.ge    http://www.kheladze.ge

კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი
ინსტიტუტის საქმიანობის უმთავრესი მიმართულებებია: კრიტიკული მედიცინის კადრების მომზადება, გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება, მეცნიერული კვლევა, პრაქტიკული მედიცინა, საგამომცემლო საქმიანობა.