საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადება კო...

განცხადება

საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემია აცხადებს კონკურსს აკადემიის  წევრის სამ  ვაკანტურ ადგილზე თეორიულ სპეციალობათა მედიცინი, თერაპიულ სპეციალობათა  მედიცინის და ქირურგიულ სპეციალობათა  მედიცინის განყოფილებებში. კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ მედიცინის მეცნიერებათა ...

დამატების დრო: 2021-07-20

საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის 2021 წლის 21.04 სხდომი...

საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის 2021 წლის 21.04 სხდომის ოქმი.

ახალი კორონა ვირუსით გამოწვეული პანდემიის გამო სხდომა წარიმართა დისტანციურ რეჟიმში,სხდომის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღეს აკადემიის  წევრებმა,რომელთა ჩამონათვალი თან ე...

დამატების დრო: 2021-05-08

IAP–ის წევრი აკადემიებისა და ახალგაზრდა მეცნიერებათა აკადემიე...

IAP–ის წევრი აკადემიებისა და ახალგაზრდა  მეცნიერებათა   აკადემიების  პასუხები “COVID-19” შესახებ.

აკადემიის სახელწოდება

საქართველოს მედიცინის  მეცნიერებათა აკადემია

ქვეყანა

საქართველო

საკონტაქტო პირი (

დამატების დრო: 2020-06-11

COVID-19 საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის,საქართველოს ...

 

საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიას,საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტსა და საქართველოს კატასტროფათა და კრიტიკულ მდგომარეობათა მედიცინის ასოცოციაციას თავის მორალურ ვალდებულებად მიაჩნია გაერთიანებული ერების ორგანიზაციისა და მსოფლიოს ყველა ქვეყნის ხელმძღვანელობის ყურადღება მიაპყროს იმ ფაქტს,რომ კორონა ...

დამატების დრო: 2020-04-19

COVID-19 კვლევა IAP- ის წევრ აკადემიების პასუხები COVID-19– ზე...

კვლევა  IAP- ის წევრ  აკადემიების პასუხები COVID-19– ზე

1აკადემიის სახელი

.საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემია

2.ქვეყანა:

საქართველო 

3.საკონტაქტო პირი

ზურაბ ხელაძე,

ზვიად ხელაძე

4.საჭიროა საკონტაქტო ელ

დამატების დრო: 2020-04-19

COVID-19 საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადება,, ...

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის განვითარების  დეპარტამენტთან  არსებული მსოფლიოს აკადემიათაშორისო თანამშრომლობის ორგანიზაციის  ნაციონალური წევრი  საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემია საქართველოს თითოეულ  მოქალაქეს მოუწოდებს ქვეყნისთვის ამ მძიმე დღეებში თავი შეიკავოს ყოველგვარი სახის შეკრებებში მონაწილეობ...

დამატების დრო: 2020-04-19380059, ჩაჩავას ქუჩა 1, ქ.თბილისი, საქართველო.

ტელ : (+995) 577 424-797    ფაქსი : (+99532) 51 67 21

http://www.ccmi.edu.ge    http://www.kheladze.ge

კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი
ინსტიტუტის საქმიანობის უმთავრესი მიმართულებებია: კრიტიკული მედიცინის კადრების მომზადება, გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება, მეცნიერული კვლევა, პრაქტიკული მედიცინა, საგამომცემლო საქმიანობა.