საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის მიმართვა საქარ...

საქართველოს მედიცინის  მეცნიერებათა აკადემიის  მიმართვა  საქართველოს  მოსახლეობისადმი

საქართველოს  მედიცინის  მეცნიერებათა აკადემია,რომელიც მსოფლიოს  აკადემიათაშორისო პარტნიორობის  ორგანიზაციის  ნაციონალური წევრია საქართველოდან, მოწოდებით  მიმართავს  საქ...

დამატების დრო: 2021-08-30

დამატების დრო: 2021-08-23

საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადება კო...

განცხადება

საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემია აცხადებს კონკურსს აკადემიის  წევრის სამ  ვაკანტურ ადგილზე თეორიულ სპეციალობათა მედიცინი, თერაპიულ სპეციალობათა  მედიცინის და ქირურგიულ სპეციალობათა  მედიცინის განყოფილებებში. კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ მედიცინის მეცნიერებათა ...

დამატების დრო: 2021-07-20

საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის 2021 წლის 21.04 სხდომი...

საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის 2021 წლის 21.04 სხდომის ოქმი.

ახალი კორონა ვირუსით გამოწვეული პანდემიის გამო სხდომა წარიმართა დისტანციურ რეჟიმში,სხდომის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღეს აკადემიის  წევრებმა,რომელთა ჩამონათვალი თან ე...

დამატების დრო: 2021-05-08

IAP–ის წევრი აკადემიებისა და ახალგაზრდა მეცნიერებათა აკადემიე...

IAP–ის წევრი აკადემიებისა და ახალგაზრდა  მეცნიერებათა   აკადემიების  პასუხები “COVID-19” შესახებ.

აკადემიის სახელწოდება

საქართველოს მედიცინის  მეცნიერებათა აკადემია

ქვეყანა

საქართველო

საკონტაქტო პირი (

დამატების დრო: 2020-06-11

COVID-19 საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის,საქართველოს ...

 

საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიას,საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტსა და საქართველოს კატასტროფათა და კრიტიკულ მდგომარეობათა მედიცინის ასოცოციაციას თავის მორალურ ვალდებულებად მიაჩნია გაერთიანებული ერების ორგანიზაციისა და მსოფლიოს ყველა ქვეყნის ხელმძღვანელობის ყურადღება მიაპყროს იმ ფაქტს,რომ კორონა ...

დამატების დრო: 2020-04-19380059, ჩაჩავას ქუჩა 1, ქ.თბილისი, საქართველო.

ტელ : (+995) 577 424-797    ფაქსი : (+99532) 51 67 21

http://www.ccmi.edu.ge    http://www.kheladze.ge

კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი
ინსტიტუტის საქმიანობის უმთავრესი მიმართულებებია: კრიტიკული მედიცინის კადრების მომზადება, გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება, მეცნიერული კვლევა, პრაქტიკული მედიცინა, საგამომცემლო საქმიანობა.