საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის არჩევნების ხმი...

საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის არჩევნების  ხმის დამთვლელი კომისიის მუშაობის ოქმი

თბილისი, 04.12.2021 წელი.13.00-15.00 საათი,

მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ოფისი: აკად.კ.-ჩაჩავას ქ.1

კომისიის შემადგენლობა:

თავმჯდომარე:

დამატების დრო: 2021-12-10

საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის მიმართვა საქა...

 

საქართველოს  მედიცინის  მეცნიერებათა აკადემია,რომელიც მსოფლიოს  აკადემიათაშორისო პარტნიორობის  ორგანიზაციის  ნაციონალური წევრია საქართველოდან, მოწოდებით  მიმართავს  საქართველოს  ზრდასრული ასაკის ყველა  მოქალაქეს  დაუყონებლივ  ჩაერთოს  ახალი კორონა  ვირუსის  საწინააღმდეგო  იმუნიზაციის  პროცესებშ...

დამატების დრო: 2021-10-24

საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდუმის სხდო...

სხდომას  ესწრებოდნენ :                                                                                                                                                                                                                                      ...

დამატების დრო: 2021-10-24

ინფორმაცია საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიასა და სა...

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულმა  აკადემიამ და საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიამ მიმდინარე წლის 13ოქტომბრს  ხელი მოაწერეს მემორანდუმს ურთიერთ თანამშრომლობის შესახებ.ეს გახლავთ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ხელმძღვანელობის კეთილი  ნების  გამოხატულება და წარმოადგენს   საქართველოს მედიცინის...

დამატების დრო: 2021-10-24

საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის 2021 წლის 21.04 სხდომი...

საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის 2021 წლის 21.04 სხდომის ოქმი.

ახალი კორონა ვირუსით გამოწვეული პანდემიის გამო სხდომა წარიმართა დისტანციურ რეჟიმში,სხდომის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღეს აკადემიის  წევრებმა,რომელთა ჩამონათვალი თან ე...

დამატების დრო: 2021-05-08

IAP–ის წევრი აკადემიებისა და ახალგაზრდა მეცნიერებათა აკადემიე...

IAP–ის წევრი აკადემიებისა და ახალგაზრდა  მეცნიერებათა   აკადემიების  პასუხები “COVID-19” შესახებ.

აკადემიის სახელწოდება

საქართველოს მედიცინის  მეცნიერებათა აკადემია

ქვეყანა

საქართველო

საკონტაქტო პირი (

დამატების დრო: 2020-06-11



380059, ჩაჩავას ქუჩა 1, ქ.თბილისი, საქართველო.

ტელ : (+995) 577 424-797    ფაქსი : (+99532) 51 67 21

http://www.ccmi.edu.ge    http://www.kheladze.ge

კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი
ინსტიტუტის საქმიანობის უმთავრესი მიმართულებებია: კრიტიკული მედიცინის კადრების მომზადება, გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება, მეცნიერული კვლევა, პრაქტიკული მედიცინა, საგამომცემლო საქმიანობა.