საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემია


საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემია დაფუძნდა 1994 წელს.ეს იყო ალტერნატულ საფუძველზე შექმნილი პირველი სამეცნიერო აკადემია ყოფილ საბჭოთა კავშირში .აკადემიის მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოში სამედიცინო სამსახურის მუშაობას. აკადემიის უმთავრესი ამოცანაა საქართველოში სამედიცინო მეცნიერების განვითარებისთვის ოპტიმალური პირობების შექმნა, მათ შორის სამეცნიერო კვლევების პრიორიტეტული მიმართულებების შემუშავება, სამეცნიერო კადრების აღზრდა, სამედიცინო მეცნიერების მიღწევების დანერგვა, სამედიცინო სამსახურის განვითარების მოკლე და გრძელვადიანი პროგრამების შემუშავება და სხვა. ასევე აკადემიის ფუნქციას წარმოადგენს საკონსულტაციო და საექსპერტო სამუშაოების წარმოება სამთავრობო და სხვა სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის. აკადემია წარმოადგენს თვითმმართველ, თვითდაფინანსებად, არაკომერციულ და არასამთვრობო ორგანიზაციას,რომელსაც გააჩნია საკუთარი წესდება და საარჩევნო დებულება. აკადემია დააფუძნა საქართველოს სხვადასხვა სამედიცინო სპეციალობებში მოღვაწე საზოგადოების მიერ აღიარებულმა, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხის და პროფესორის წოდების მქონე 29 ექიმმა. მათ შორის იყვნენ საქართველოს წამყვანი სპეციალისტები როგორც ფუნდამენტური ისე კლინიკური მედიცინის სფეროდან. სახელდობრ აკადემიის დამფუძნებელთა შორის იყო იმუნოლოგი, მორფოლოგი, ფიზიოლოგი, პათოლოგი, თერაპევტი, ქირურგი, პედიატრი, კრიტიკული მედიცინის და სხვა სპეციალობების ექიმი. დამფუძნებელი კრების გადაწყვეტილებით მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი გახდა აგრეთვე საქართველოს მეცნიერებათა ნაციონალური აკადემიის შემადგენლობაში მყოფი საექიმო სპეციალობის მქონე ყველა აკადემიკოსი. აკადემიის დამფუძნებელი კრების მუშაობას წარმართავდა საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი. სხდომას ესწრებოდნენ საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები და სხვა ოფიციალური პირები. საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის შექმნა დალოცა საქართველოს პატრიარქმა უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ. საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემია დარეგისტრირდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში. დღემდე საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი იყო სხვადასხვა პროფესიის 82 ექიმი. მათგან გარდაცვლილია 54, ხოლო dღესაც აგრძელებს მოღვაწეობას 28 წევრი. აკადემიის ყოველდღიური საქმიანობა წარიმართება საკუთარი წესდების, ხოლო ახალ წევრთა არჩევა წარმოებს ასევე მის მიერ დამტკიცებული საარჩევნო დებულების მიხედვით. აკადემიის ეგიდით ინგლისურ ენაზე გამოდის რეფერირებადი და რეცენზირებადი საერთაშორისო აღიარების მქონე ჟურნალი „Critical Care & Catastrophe Medicine“და ასევე აკადემიის ეგიდით ქართულ ენაზე გამოდის რეფერირებადი და რეცენზირებადი ჟურნალი “საქართველოს ქირურგიის მაცნე”. საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემია ყოველწლიურად ატარებს თბილისის საერთაშორისო სიმპოზიუმს: „ახალი ნაბიჯები კრიტიკულ მედიცინაში", ასევე აკადემია ყოველწლიურად ატარებს საგაზაფხულო და საშემოდგომოსესიებს და სხვა სამეცნიერო ღონისძიებებს. აკადემიაში არსებობდა ფუნდამენტური მედიცინის, თერაპიის, ქირურგიის და სამედიცინო ეკოლოგიის განყოფილებები. ამჟამად არსებობს თეორიული და კლინიკური მედიცინის განყოფილებები. აკადემიის ყოველდღიურ საქმიანობას წარმართავს აკადემიური საბჭო (პრეზიდუმი) რომლის შემადგენლობაში შედიან პრეზიდენტი, ვიცე-პრეზიდენტი, სწავლული მდივანი და განყოფილებების ხელძღვანელები. აკადემიის დებულებით საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი შესაძლოა გახდეს საქართველოს სამედიცინო სამსახურში მოღვაწე მედიცინის დოქტორის ხარისხის მქონე პროფესორი. რომელმაც შექმნა საერთაშორისოდ აღიარებული ახალი სამეცნიერო მიმართულება მედიცინაში. აკადემიის წევრის არჩევა ხდება აკადემიის საერთო კრების მიერ საარჩევნო დებულების შესაბამისად. ამასთან საქართველოს მედიცინის მევნიერებათა აკადემიის შემადგენლობა არ შეიძლება აღემატებოდეს 30 წევრს. აკადემიის პირველი პრეზიდენტი იყო პროფესორი ზაალ კახიანი, პირველი ვიცე-პრეზიდენტი პროფესორი გივი დუმბაძე, ხოლო მის შემდეგ ვიცე–პრეზიდენტები იყვნენ პროფესორი ვლადიმერ ბახუტაშვილი და პროფესორი გურამ ტატიშვილი, რომელიც მანამდე ქირურგიული განყოფილების ხელმძღვანელი იყო ამჟამად აკადემიის პრეზიდენტია პროფესორი რამაზ ხეცურიანი-თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ადამიანის ნორმალური ანატომიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ვიცე-პრეზიდენტია პროფესორი ზურაბ ხელაძე- საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტის დირექტორი. რომელიც მანამდე აკადემიის პირველი სწავლული მდივანი იყო.თეორიული მედიცინის განყოფილების ხელმძღვანელი დაარსებიდან დღემდე პროფესორი ნოდარ გოგებაშვილი, ხოლო თერაპიული განყოფილების ხელმძღვანელები სხვადასხვა დროს იყვნენ პროფესორი ირაკლი ჭუმბურიძე და პროფესორი ილია ზედგენიძე. ასევე ქირურგიულ განყოფილებას ხელმძღვანელობდა პროფესორი რევაზ ვეფხვაძე,სამედიცინო ეკოლოგიის განყოფილებას კი პროფესორი კიაზო ნადარეიშვილი.კლინიკური მედიცინის განყოფილებას ხელმძღვანელობდა პროფესორი რევაზ გაგუა საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემია 2013 წელს იტალიის დედაქალაქ, რომში, მიღებული იქნა მსოფლიოს აკადემიათაშორისო თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრობის კანდიდატად, ხოლო 2016 წელს სამხრეთ აფრიკის ქალაქ ჰერმენიუსში ამ ორგანიზაციის გენერალური ანსამბლეის მიერ არჩეული იქნა სრულუფლებიან წევრად.

საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის დამფუძნებელი კრება


დღის წესრიგი - 27.05.1994 1. ზაალ კახიანი-საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის მიზნები და ამოცანები 2. გივი დუმბაძე-საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის დამფუძნებელ წევრთა უფლებამოსილობის ცნობის შესახებ 3. ზურაბ ხელაძე - საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის წესდება და არჩევნების დებულება 4. საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი ირაკლი მენაღარიშვილი-საქართველოს მთავრობა მიესალმება მედიცინის მეცნიერებათააკადემიისშექმნას 5. საქართველოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია II- საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია წარმატებებს უსურვებს საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის მუშაობას 6. აკადემიის წევრთა უფლებამოსილების ცნობა

საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის დამფუძნებელი წევრები


1. ზაალ კახიანი- პრეზიდენტი, ქირურგი, გარდაიცვალა. 2. გივი დუმბაძე- ვიცე-პრეზიდენტი, პათოლოგია, გარდაიცვალა. 3.ზურაბ ხელაძე-სწავლული მდივანი,კრიტიკული მედიცინა". 4. ნოდარ გოგებაშვილი-განყოფილების ხელმძღვანელი, იმუნოლოგია. 5. ირაკლი ჭუმბურიძე- განყოფილების ხელმძღვანელი, თერაპევტი, გარდაიცვალა. 6. გაიოზ ვასაძე- ექსპერტთა საბჭოს ხელმძღვანელი, პათოლოგი, გარდაიცვალა. 7. რევაზ ვეფხვაძე- რენტგენოლოგია და რადიოლოგია, განყოფილების ხელმძღვანელი, გარდაიცვალა. 8. ლევან ჩარკვიანი, ონკოლოგი, გარდაიცვალა. 9. ეთერი ბოცვაძე, ინფექციონისტი, გარდაიცვალა. 10. ნინო ჯავახიშვილი, მორფოლოგი, გარდაიცვალა. 11. რამაზ ხეცურიანი, მორფოლოგი. 12. ბაადურ რაჭველიშვილი, თერაპია, გარდაიცვალა. 13. ილია ზედგენიძე, ჰემატოლოგია, გარდაიცვალა. 14. უჩა გაბუნია, პათოლოგი, გარდაიცვალა. 15. ნუგზარ ტატიშვილი, თერაპია, გარდაიცვალა. 16. ალექსანდრე სიხარულიძე, ფიზიოლოგია, გარდაიცვალა. 17. ლავრენტი მანაგაძე, უროლოგი. 18. ვლადიმერ ბახუტაშვილი, ვირუსოლოგი, გარდაიცვალა. 19. ლუბა შეწირული, დერმატოლოგი, გარდაიცვალა. 20. თამარ დეკანოსიძე, პათოლოგი, გარდაიცვალა. 21. ფრიდონ თოდუა, რენტგენოლოგ-რადიოლოგი, გარდაიცვალა. 22. რევაზ გურგენიძე, ოფთალმოლოგი, გარდაიცვალა. 23. ვახტანგ ქავთარაძე, თერაპია, გარდაიცვალა. 24. თენგიზ ზაქარიაძე თერაპია, გარდაიცვალა. 25. ავთანდილ ლაჭყეპიანი, ნევროლოგი, გარდაიცვალა. 26. ვლადიმერ გაბაშვილი, ნევროლოგი, გარდაიცვალა. 27. ნიკოლოზ ხატიაშვილი, თერაპია, გარდაიცვალა. 28. ვაჟა ოკუჯავა, ფიზიოლოგი, გარდაიცვალა. 29. გია გოკიელი, ქირურგი.

საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის გარდაცვლილი წევრები


1კახიანი ზაალ ქირურგია, პრეზიდენტი 2.დუმბაძე გივი - პათოლოგია, ვიცე პრეზიდენტი, 3.ბახუტაშვილივლადიმერ –ვირუსოლოგია, ვიცე პრეზიდენტი, 4.ტატიშვილი გურამი-ქირურგია. ვიცე-პრეზიდენტი 5. დეკანოსიძე თამარ – პათოლოგია 6.ასათიანი არჩილ - ფიზიოლოგია 7.იოსელიანი თეიმურაზ - ფიზიოლოგია 8.ოკუჯავა ვაჟა, ფიზიოლოგია 9.ჯავახიშვილი ნინო - მორფოლოგია 10.ჭანიშვილი თეიმურაზ -მიკრობიოლოგია 11. ონიანი თენგიზ - ფიზიოლოგია 12.თურმანაული გივი -ფარმაკოლოგია 13.ყიფიანი ვახტანგ - ფიზიოლოგია 14.ყურაშვილი ვიტალი – მიკრობიოლოგია 15. გაბუნია უჩა - პათოლოგია 16.ნადარეიშვილი კიაზო – ბიოფიზიკა, განყოფილების ხელმძღვანელი 17 ციცქიშვილი მარადი – ბიოფიზიკა 18. ზურაბაშვილი ზურაბი –პათოლოგია 19.ვასაძე გაიოზ –ბიოფიზიკა ექსპერტთა საბჭოს ხელმძღვანელი 20.აბდუშელიშვილი გივი-ანთროპოლოგია 21.ხატიაშვილი ნიკოლოზ -ფიზიოლოგია 22.სააკაძე ვადიმ- პროფილაქტიკური მედიცინა 23.ჭუმბურიძე ირაკლი-კარდიოლოგი,განყოფილების ხელმძღვანელი 25.ბოცვაძე ეთერი-ინფექციონისტი 26.ქავთრაზე ვახტანგი-კარდიოლოგია 27გაბაშვილი ვლადიმერი-ნევროლოგია 28ზაქარიაძე თენგიზ-თერაპია 29.რაჭველიშვილი ბაადური-თერაპია 30.ტვილდიანი დავითი-კარდიოლოგია 31.შეწირული ლუბა-დერმატოლოგია 32.გიორგაძე ალექსანდრე,-რენგენოლოგია და რადიოლოგია 33.ბოჭორიშვილი ვახტანგი-ინფექციონისტი 34.გურგენიძე გურამი-ალერგოლოგია 35.ტატიშვილი ნუგზარი-თერაპია 36.ყიფშიძე ნოდარი-თერაპია 37.გამყრელიძე შოთა,-ფსიქიატრია 38ლაჭყეპიანი ავთანდილი-ნევროლოგია 39.გურგენიძე რევაზი-ოფთალმოლოგია 40.იოსელიანი გიორგი-ქირურგია 41.ჩარკვიანი ლევანი - ონკოლოგია 42.თოდუა ფრიდონი- რენგენოლოგია და რადიოლოგია 43.გაგუა რევაზი- ონკოლოგი,განყოფილების ხელმძღვანელი 44.ყუფარაძე მიხეილი- ფთიზიატრია 45.გოგუაძე ჯემალი-ტრავმატოლოგია 46.ბრეგაძე ალექსანდრე-ქირურგია 47.ხეჩინაშვილი სიმონი- ოტო-რინო-ლარინგოლოგია 48ვეფხვაძე რევაზი-რენგენოლოგია და რადიოლოგია 49.გელბახიანი გედი-თერაპია 50.ალექსანდრე სიხარულიძე-ფიზიოლოგია 51.მოსიძე ვახტანგი-ფიზიოლოგია 52.ხანანაშვილი მიხეილი- ფიზიოლოგია 53.დავით საყვარელიძე-დერმატოლოგია და ვენეროლოგი 54.გიორგი ქავთარაძე-თერაპია,

საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ამჟამინდელი წევრები


1.რამაზ ხეცურიანი-აკადემიის პრეზიდენტი,მორფოლოგია 2.ზურაბ ხელაძე –აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, კრიტიკული მეედიცინა 3.ნოდარ გოგებაშვილი-თეორიული მედიცინის განყოფილების ხელმძღვანელი, იმუნოლოგია 4.გურამ ბექაია - ფიზიოლოგია 5.ბესარიონ კილასონია -სასამართლო მედიცინა 6.რამაზ შენგელია - მედიცინის ისტორია 7.დიმიტრი წვერავა - რეაბილიტაცია 8.ვახტანგ მეუნარგია-მიკრობიოლოგია 9.ომარ ხარძეიშვილი- პათოლოგია 10. შოთა ჯაფარიძე -ოტო-რინო-ლარინგოლოგია 11. გია გოკიელი - ქირურგია 12.ნოდარ ლომიძე -ქირურგია 13. დავით ტატიშვილი-რეაბილიტაცია 14. რამაზ კუტუბიძე --ბავშვთა ქირურგია 15. პალიკო კინტრაია-გინეკოლოგია 16..მამუკა ზოდელავა-ჰემატოლოგია 17. ნოდარ ემუხვარი -კარდიოლოგია 18.ლაური მანაგაძე –უროლოგია 19.გია თომაძე – ტრანსპლანტოლოგია 20.ზვიად ხელაძე – ,,კრიტიკული მედიცინა" 21. ალექსანდრე ქისტაური –თერაპია 22.ყარამან ფაღავა- პედიატრია 23.ალექსანდრე ალადაშვილი–ინვაზიური კარდიოლოგია 24. ალექსანდრე ცალუღელაშვილი –ონკოლოგია 25. გია სვანიძე – რენდგენოლოგია და რადიოლოგია 26. დუდანა გაჩეჩილაძე - რენდგენოლოგია და რადიოლოგია 27. ნიკოლოზ (ნუკრი) კინტრაია–გინეკოლოგია 28.ილია გოცაძე-ქირურგი-ონკოლოგი380059, ჩაჩავას ქუჩა 1, ქ.თბილისი, საქართველო.

ტელ : (+995) 577 424-797    ფაქსი : (+99532) 51 67 21

http://www.ccmi.edu.ge    http://www.kheladze.ge

კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი
ინსტიტუტის საქმიანობის უმთავრესი მიმართულებებია: კრიტიკული მედიცინის კადრების მომზადება, გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება, მეცნიერული კვლევა, პრაქტიკული მედიცინა, საგამომცემლო საქმიანობა.